شماره حساب های لایف سرور

شماره حساب

شماره حساب های لایف سرور را در بخش زیر میتوانید مشاهده کنید.


  • نام بانک

  • شماره حساب

  • شماره کارت

    شماره حساب ها به نام امین زندی لک می باشد .  • لطفا پس از واریز وجه مشخصات کامل (نام صاحب حساب ، 6رقم اخر کارت یا حساب و شماره پیگیری واریز)را به دپارتمان مالی تیکت کنید [دپارتمان مالی ]

    ×


  •